//Nyheter//Kor for alle

Sangløftet Les mer..

Sangløftet er en nasjonal satsning for å løfte frem og styrke alle former for sang i Norge. Prosjektet driftes av Musikk og Ungdom og finansieres av Sparebankstiftelsen DnB NOR.

08.06.2012

Kor for alle

Ved bedriften Grep Imas i Porsgrunn jobber en gruppe mennesker som ikke kan arbeide i det ordinære arbeidsliv på grunn av ulike handicap. Med støtte fra Sangløftet har de nå startet kor på arbeidsplassen.

Som del av Sangløftets periode for Næringsgivende sang fikk den lille bedriften støtte til å starte et kor i høst, og de er allerede godt i gang med øvelsene. I koret samles både ansatte og veiledere til sang.

- Å synge øker livskvalitet og selvtillit, spesielt i denne gruppa, forteller Anne Kari Dreier, som har tatt initiativ til å starte koret. - En ser hvor det glitrer ut av øynene på enkelte og de er så stolte.

Sangløftet ønsker lykke til videre, og håper koret kan være til inspirasjon for alle slags bedrifter rundt om i landet.

Følg oss på:

© 2019 Sangløftet. | Design: Motorfinger - Utviklet av: Spekter