//Nyheter//Med sang som næring

Sangløftet Les mer..

Sangløftet er en nasjonal satsning for å løfte frem og styrke alle former for sang i Norge. Prosjektet driftes av Musikk og Ungdom og finansieres av Sparebankstiftelsen DnB NOR.

26.09.2012

Med sang som næring

Sangløftet har de siste ukene invitert til et profesjonaliseringsseminar for sangere, som del av den næringsgivende perioden vi er inne i. I samarbeid med MØST – Musikknettverk Østlandet – ble tiltaket «Med sang som næring» derfor arrangert sist tirsdag på Norges musikkhøgskole, myntet på både studenter ved utdanningsinstitusjonene og ellers alle sangere i samme utviklingssituasjon. Live Maria Roggen, Susanna Wallumrød, Silje Ræstad Karlsen, Svein Korshamn og Håvard Gravdal bidro med innlegg om sine faglige erfaringer fra musikkbransjen, fra blant annet opphavsrettigheter og dyrking av kunstnerisk egenart, til hva som skal til for å takle en kompleks arbeidshverdag. Etterpå var det rom for å stille alle de spørsmålene man satt inne med knyttet til sin egen situasjon som sanger.

Vi håper og tror deltakerne på seminaret fikk et godt faglig utbytte og takker de fem innlederne og MØST for fint samarbeid.

Følg oss på:

© 2019 Sangløftet. | Design: Motorfinger - Utviklet av: Spekter