//Om Sangløftet

Sangløftet Les mer..

Sangløftet er en nasjonal satsning for å løfte frem og styrke alle former for sang i Norge. Prosjektet driftes av Musikk og Ungdom og finansieres av Sparebankstiftelsen DnB NOR.

Om Sangløftet

Sangløftet er en nasjonal satsning for å løfte frem og styrke alle former for sang i Norge. Prosjektet driftes av Musikk og Ungdom og finansieres av Sparebankstiftelsen DnB NOR. Sangløftet retter seg mot all vokal virksomhet, både den enkelte sanger og ensembler. Hovedpilarene er Repertoarutvikling, Kompetanseheving og Opplevelser. I denne prosjektperioden vil vi sette spesielt fokus på verdensmusikk og populærmusikk, men prosjektet skal i sin helhet favne både vidt og bredt: Det skal favne unge og gamle, profesjonelle og amatører og foregår på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Høsten 2008 ble musikkorganisasjonene Musikk og Ungdom og Norsk musikkråd tildelt fem millioner kroner over to år fra Sparebankstiftelsen DnB NOR for å løfte frem sangen i Norge, og prosjektet ble naturlig nok døpt Sangløftet. To år og over hundre store og små prosjekter over hele landet senere besluttet Sparebankstiftelsen våren 2010 å forlenge prosjektet med en tildeling til Musikk og Ungdom på fire nye millioner over to år.

Den første perioden av Sangløftet (2008-2010) fungerte prosjektet først og fremst som en støtteordning, og vi fikk inn mengder av rørende, fantastiske og kreative prosjektforslag. Noen av disse vil vi videreføre i den nye prosjektperioden, foruten at støtteordningen selvsagt også åpner for nye prosjekter. Det er først og fremst to ting som skiller den nye perioden av Sangløftet fra den forrige: For det første vil Sangløftet i større grad enn tidligere prioritere egenproduserte tiltak. For det andre deler vi den nye prosjektperioden i tre perioder som har hvert sitt satsningsområde. Både når det gjelder egeninitierte tiltak og prosjekter som mottar støtte vil ha et enda sterkere fokus på miljøer hvor sang ikke er endel av den daglige aktiviteten.Støtteordningens tre deler er som følger:

Oppsiktsvekkende aktiviteter
Fram til og med sommeren 2011 vil Sangløftet støtte gode oppsiktsvekkende prosjekter av ulik karakter. Prosjekter som retter oppmerksomheten mot forskjellige former for sang overfor nye publikummere – gjerne med en original vri – skal sette både sang og Sangløftet på kartet.

Søknadsfrist: 15. desember 2010.

Helsebringende aktiviteter
Høsten og vinteren 2011- 2012 vil vårt fokus være på sang i kombinasjon med helse. Her kan prosjekter som i utvidet forstand innebærer et helsebringende aspekt søke støtte.

Søknadsfrist: 15. april 2011

Næringsgivende aktiviteter
Siste del av Sangløftets toårige prosjektperiode skal dedikeres til næring. I form av prosjekter som for eksempel sang på arbeidsplasser og profesjonalisering av kunnskap rundt prosjekter som kombinerer sang med næringsliv.

Søknadsfrist: 15. november 2011

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her.

Følg oss på:

© 2019 Sangløftet. | Design: Motorfinger - Utviklet av: Spekter