//Nyheter

Sangløftet Les mer..

Sangløftet er en nasjonal satsning for å løfte frem og styrke alle former for sang i Norge. Prosjektet driftes av Musikk og Ungdom og finansieres av Sparebankstiftelsen DnB NOR.

08.06.2012

Kor for alle

Ved bedriften Grep Imas i Porsgrunn jobber en gruppe mennesker.. Les mer »

Følg oss på:

© 2019 Sangløftet. | Design: Motorfinger - Utviklet av: Spekter