//Støtteordning

Sangløftet Les mer..

Sangløftet er en nasjonal satsning for å løfte frem og styrke alle former for sang i Norge. Prosjektet driftes av Musikk og Ungdom og finansieres av Sparebankstiftelsen DnB NOR.

Støtteordning

Støtteordning 2010-2012

Søknadsfristene for Sangløftet denne runden er passert. Det finnes imidlertid mange andre støtteordninger for sang og musikktiltak, blant annet: Frifond, Norsk Kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og Fond for lyd og bilde.

Her kan du lese mer om prosjektene som har fått støtte i løpet av denne perioden.

Prioriterte aktiviteter
Sangløftets støtteordning har denne perioden prioritert tre hovedområder:

  1. November 2010- august 2011: Oppsiktsvekkende aktiviteter (Søknadsfrist: 15. desember 2010)
  2. September 2011- februar 2012: Helsebringende aktiviteter (Søknadsfrist: 15. april 2011)
  3. Mars 2012- september 2012: Næringsaktiviteter (Søknadsfrist: 15. november 2011)

Overordnede prioriteringer hele perioden

Felles for disse aktivitetsområdene er en målsetting om å nå publikum som ikke allerede har tilknytning til kor- og sangmiljøene. Vi anbefaler derfor alle søkere om å legge særlig vekt på formidling og fokusere på å nå ut til nye publikumsgrupper i søknadene. I denne prosjektperioden vil vi sette spesielt fokus på verdensmusikk og populærmusikk, men Sangløftet skal i sin helhet favne både vidt og bredt: Det skal favne unge og gamle, profesjonelle og amatører og foregår på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Sangløftet ønsker i den nye perioden å fortsette samarbeidet med vokal-Norges organisasjoner, foreninger, kor og enkeltpersoner. Samtidig oppfordrer vi til samarbeid med grupper som ikke nødvendigvis forbindes med sang. Dette kan være: idrettslag, fritidsklubber, festivaler, helseforetak, arbeidsplasser, institusjoner, musikere/kunstnere, ulike former for lag og foreninger.

Har du allerede gjennomført et prosjekt med støtte fra Sangløftet? Kan dette prosjektet gjennomføres andre steder i landet eller har det potensiale til å bli ett varig tiltak? Vi ønsker også å støtte videreutviklingen av allerede gjennomførte prosjekter. Med denne satsningen ønsker Sangløftet å sikre prosjektenes levedyktighet også utover Sangløftets virksomhetsperiode.

Følg oss på:

© 2019 Sangløftet. | Design: Motorfinger - Utviklet av: Spekter